Przejdź do treści

Zespół Pierwszego Kontaktu

Koordynator: Dorota Twardowska
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571 50 40

Do zadań Zespołu ds. Pierwszego Kontaktu, należy w szczególności:

  1. rozeznanie sytuacji osób zgłaszających się lub zgłaszanych po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich do właściwej kompetencyjnie komórki organizacyjnej Ośrodka,
  2. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka oraz o prawach i uprawnieniach, a także instytucjach właściwych do załatwienia sprawy,
  3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
  4. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych do systemu informatycznego POMOST,
  5. przygotowanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń,
  6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
  7. realizacja innych zadań, warunkujących poprawę obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka.