Przejdź do treści

Organizowanie społeczności lokalnej

Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL)

Organizowanie Społeczności Lokalnej to działanie długofalowe, wspierające rozwój lokalnej społeczności, wspomagające środowisko sąsiedzkie/lokalne. Praca w tym obszarze to przede wszystkim zachęcanie do aktywności społecznej, tworzenia oddolnych inicjatyw samopomocowych, budowania więzi wspólnotowych. Jest to też przestrzeń do wzmacniania poczucia przynależności do grupy lokalnej, rozwijania poczucia tożsamości i przywiązania do miejsca. Taka forma współpracy ma na celu integrowanie lokalnej społeczności, może pełnić funkcję profilaktyczną i być alternatywą dla niekorzystnych zjawisk społecznych. Organizator społeczności lokalnej działa bezpośrednio w społeczności. Pomaga on zbadać realne potrzeby mieszkańców, odkryć potencjał i możliwości ludzi i miejsca. Ponadto pomaga szukać liderów grup, zachęca do sieciowania zaangażowanych społecznie osób, instytucji i organizacji. Organizator społeczności lokalnej pomaga w kreowaniu współodpowiedzialności za swoje najbliższe środowisko poprzez m.in. organizację spotkań obywatelskich, wolontariat, tworzenie partnerstw, akcje społeczne, grupy samopomocowe czy debaty.

Obecnie praca metodą OSL organizowana jest przez Ośrodek i przy współpracy partnerów na dwóch obszarach: Partnerstwo „Przepis na Muranów” oraz Partnerstwo Lokalne Ulrychów Mieszkańców PLUM. Mamy także doświadczenie w kształtowaniu działań społecznych na terenie Młynowa „Młyn na Woli” oraz okolic ul. Piaskowej. Organizatorami społeczności są pracownicy socjalni i asystenci rodzin.

W ramach OSL Ośrodek oferuje także spotkania dla mieszkańców Woli w Klubie „Wolę tu być”. To działalność wspierająca osoby zainteresowane zawieraniem nowych znajomości, osoby z doświadczeniem samotności, choroby, niepełnosprawności. Na spotkania zapraszamy wszystkich Państwa, mających chęć poznać nowe osoby, zjeść wspólnie podwieczorek, napić się dobrej kawy lub wyjść na wycieczkę. Jesteśmy otwarci na współorganizowanie ciekawego wydarzenia, spotkania, zajęć wspólnie z Państwem! Uczestnictwo jest bezpłatne.

Spotkania najczęściej odbywają się przy ul Zawiszy 5 we wtorki i czwartki od godziny 16.00 do 19.00. Miejsce spotkań czasem ulega zmianie, zatem osoby, które mają ochotę pierwszy raz zgłosić się do Klubu prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 22 571 50 00 lub 797 318 948. Więcej informacji można uzyskać tutaj: Facebook OSL na Woli. Zapraszamy.