Przejdź do treści

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych:

  • osobom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Wola,
  • osobom bezdomnym, które przebywają na terenie Dzielnicy Wola,
  • osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie Dzielnicy Wola.

Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024,  poz. 146 z późn. zm.).

Zapoznaj się z zasadami przyznawania świadczeń.