Przejdź do treści

Wolontariat

Wolontariat jest dobrowolną, bezpłatną, świadomą działalnością na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie (Centrum Wolontariatu).

Wolontariat jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny.

Kto może zostać wolontariuszem w naszym Ośrodku?

Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, jedynymi kryteriami są: chęć niesienia pomocy oraz silna motywacja do działania.


Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby w ramach Pogotowia Lekcyjnego wspomóc najmłodszych podopiecznych z rodzin objętych pomocą OPS.  Matematyka, chemia, język angielski, to najczęstsze “pięty achillesowe” naszych dzieci. Korepetycje odbywają się w godzinach popołudniowych w siedzibie DWPR przy al. Solidarności 102.  Zapraszamy osoby chętne do pomocy w tym zakresie.

Kontakt:
Joanna Pietrucha tel. 723-243-612
adres email : wolontariat@ops-wola.waw.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wraz ze Stowarzyszeniem Q Rozwojowi realizuje III edycję projektu „Zaloguj i pomagaj, Warszawa dla seniora” której celem jest zapewnienie seniorom z Woli, korzystającym z pomocy OPS, wsparcia wolontariuszy. Osoby pełnoletnie, które chciałyby realizować się w wolontariacie na rzecz seniorów, mogą zarejestrować się na platformie Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora – III edycja wybierając dzielnicę Wola, a pracownik zajmujący się wolontariatem zaprosi je na spotkanie informacyjno-kwalifikacyjne.

Seniorzy w wieku 60+, korzystający z pomocy finansowej lub usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej, również mogą zgłosić telefonicznie lub osobiście potrzebę wsparcia ze strony wolontariusza, który może m.in. pójść z seniorem do kina, do teatru czy kawiarni, wyjść na spacer, lub po prostu spędzić wspólnie czas w domu seniora. Wsparcie wolontariusza nie zastępuje pomocy usługowej.

Kontakt:
Anna Różycka tel. 723-243-600
adres email: zalogujpomagaj@ops-wola.waw.pl

Powrót do góry strony