Przejdź do treści

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Józefa Bema 91, 01-233 Warszawa
centrala: 22 571 50 00
fax: 22 427 63 89
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat doręczania pism w formie elektronicznej.

Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie
Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Wola
al. “Solidarności” 102, 01-016 Warszawa
tel: 22 427 63 80


Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami”
Klub “Wolę tu być”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel: 22 631 26 90


Dział Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel: 22 632 01 25

Dział Pracy Socjalnej i Programów Społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel: 22 632 01 25

Zespół ds. pomocy cudzoziemcom
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel: +48 723 245 934, +48 885 523 828