Przejdź do treści

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. J.Bema 91, 01-233 Warszawa
centrala: 22 571-50-00
fax: 22 427-63-89
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat doręczania pism w formie elektronicznej.

Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola
ul. al. “Solidarności” 102, 01-016 Warszawa
tel.: 22 427-63-80


Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami”
Klub “Wolę tu być”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel.: 22 631-26-90


Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel.: 22 632-01-25


Zespół ds. pomocy cudzoziemcom
ul. Młynarska 16,  01-205 Warszawa
tel.: 723-245-934  885-523-828

Powrót do góry strony