Przejdź do treści

Komunikaty

Apel o zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka w okresie zimowym

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy apeluje do mieszkańców o zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka w okresie zimowym. Niech osoby potrzebujące nie pozostaną bez wsparcia. Jeśli w waszym otoczeniu są takie osoby, które potrzebują pomocy/wsparcia to zgłoszenia można przekazywać do OPS Wola: osobiście, telefonicznie lub mailowo. W załączniku pełna wersja informacji.

Pomoc dla osób potrzebujących


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zawiadamia, że dnia 16 maja br. został odwołany stan epidemii i zastąpiono go stanem zagrożenia epidemią.

Obecne rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 12. maja 2022 r. (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1028) obowiązuje do 31. marca 2023 r.

Zgodnie z Rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny i w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zwracamy się z prośbą, aby do pracy i pobytu w placówkach przychodziły jedynie osoby zdrowe.

Zalecane formy kontaktu z pracownikiem Ośrodka (zakładka: Kontakt):

– telefonicznie  pod numerem 22 571-50-00 (centrala)

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak:

– za pośrednictwem korespondencji pocztowej

Zalecaną formą dostarczenia dokumentów jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna. Skany dokumentów można wysyłać pocztą mailową, za pośrednictwem e-PUAP, po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka.

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w dokumentach Ośrodek zaleca, w miarę możliwości dokonanie szyfrowania przesyłanych plików. Można to wykonać korzystając z darmowego oprogramowania, np. 7 Zip dostępnego pod adresem: https://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Program,Windows,12559.html

Wykaz wymaganych dokumentów

Powrót do góry strony