Przejdź do treści

Komunikaty

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w dniu 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemią na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzony rozporządzeniem z dnia 12. maja 2022 r. w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Formy kontaktu z pracownikiem Ośrodka (zakładka: Kontakt):

  • osobiście w siedzibie Ośrodka
  • telefonicznie  pod numerem 22 571 50 00 (centrala)
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak:
  1. e-mail – wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@ops-wola.waw.pl
  2. e-PUAP – wysyłając korespondencję na skrytkę opswola
  • za pośrednictwem korespondencji pocztowej

Zalecaną formą dostarczenia dokumentów jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna. Skany dokumentów można wysyłać pocztą mailową, za pośrednictwem e-PUAP, po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka.

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w dokumentach Ośrodek zaleca, w miarę możliwości dokonanie szyfrowania przesyłanych plików. Można to wykonać korzystając z darmowego oprogramowania, np. 7 Zip dostępnego pod adresem:

7Zip,Program,Windows.html

Wykaz wymaganych dokumentów