Przejdź do treści

Misja

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

jest skuteczne działanie w ramach systemu polityki społecznej m.st. Warszawy na rzecz mieszkańców;
organizowanie oraz udzielanie pomocy społecznej w formie profesjonalnego i adekwatnego poradnictwa, wsparcia i pomocy,
kierując się zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami, w sposób zorientowany na wzmacnianie samodzielności i aktywności osób i rodzin.

 

Powrót do góry strony