Przejdź do treści

Misja

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest skuteczne działanie w ramach systemu polityki społecznej m.st. Warszawy na rzecz mieszkańców; organizowanie oraz udzielanie pomocy społecznej w formie profesjonalnego i adekwatnego poradnictwa, wsparcia i pomocy, kierując się zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami, w sposób zorientowany na wzmacnianie samodzielności i aktywności osób i rodzin.