Przejdź do treści

Projekt Aktywni na Woli

Głównym celem projektu „Aktywni na Woli” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 224 osób (w tym min. 23 z niepełnosprawnościami) zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD-DO.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego, a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej. Ponadto dla części uczestników przewidziane są kursy zawodowe oraz płatne staże zawodowe. Efektem realizacji projektu ma być znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 50 uczestników/czek, aktywne poszukiwanie pracy przez min. kolejnych 20 uczestników/czek oraz poprawa sytuacji społeczno-zawodowej u min. 77 uczestników/czek.

Wartość projektu „Aktywni na Woli” wynosi 3 131 175,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 504 940,00 zł, a wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to 626 235,00 zł.

Projekt „Aktywni na Woli” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu

Kontakt:

Maciej Czarkowski
Koordynator projektu „Aktywni na Woli”
Dział ds. projektów i programów społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 58A pok. 12
tel. 22 632 01 25 wew. 212, kom. 519 833 051
e-mail: mczarkowski@ops-wola.waw.pl