Przejdź do treści

Projekt “Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (2020-2022)

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną (OzNI) oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia, w kształcie wypracowanym w konkursie I etapu, w okresie trwania projektu. Model wdrażany jest w czterech dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola, w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także pracy ze społecznościami lokalnymi oraz na poziomie ogólnomiejskim, w zakresie koordynacji systemu wsparcia, wymiany informacji, monitoringu i wewnętrznej ewaluacji wsparcia.

Więcej informacji o projekcie: projekty-miejskie (link)

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) prowadzony przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie: PIKONI (link)

Kontakt:

Asystentka rodziny osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną i organizatorka społeczności lokalnej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

Maja Dąbrowska:  tel. 22 427 63 86 lub 506 864 745, mdabrowska@ops-wola.waw.pl