Przejdź do treści

Statut

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr LV/1738/2021 z dnia z 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.