Przejdź do treści

Samodzielne stanowiska

W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują samodzielne stanowiska:

 • ds. zamówień publicznych

Zakres zadań osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne, w tym w szczególności:
  • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych,
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • opracowywanie SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, we współpracy przedstawicieli komórek organizacyjnych Ośrodka,
  • prowadzenie procedur związanych z prowadzonym postępowaniem, w tym udzielanie odpowiedzi wykonawcom, modyfikacja SIWZ,
  • publikacja ogłoszeń,
 2. prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza,
 3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w trakcie postępowania o zamówienie publiczne,
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
 5. prowadzenie instruktażu z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Ośrodka biorących udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań w tym zakresie,
 6. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.