Przejdź do treści

Samodzielne stanowiska

W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują samodzielne stanowiska:

  • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres zadań osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds. bhp w szczególności należy:

  1. analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola warunków pracy oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych,
  2. dbanie o aktualność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, prawidłowe zabezpieczenie i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego we wszystkich lokalach zajmowanych przez Ośrodek,
  3. konstruowanie, we współpracy ze społecznym inspektorem pracy, tabel przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego  oraz  nadzór nad prawidłowym rozdziałem przysługujących pracownikom środków ochrony indywidualnej,
  4. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy,
  5. organizowanie i przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników,
  6. prowadzenie postępowania w przypadku zdarzenia losowego, wypadku w pracy lub w drodze do/z pracy oraz sporządzanie w tym zakresie właściwej dokumentacji.