Przejdź do treści

Schemat organizacyjny Ośrodka

Dyrektor – Bogusława Biedrzycka
Zastępca Dyrektora Olga Filipiak-Wadas

 • Dział Pomocy Środowiskowej

» Dział Pomocy Środowiskowej nr 1 – Kierownik – Beata Dudzik 
» Dział Pomocy Środowiskowej nr 2Kierownik Katarzyna Szumiła
» Dział Pomocy Środowiskowej nr 3 Kierownik Katarzyna Żurawska

 • Dział Usług Opiekuńczych KierownikJolanta Senator
 • Dział Realizacji Świadczeń i AnalizKierownikJarosław Sienkiewicz
 • Dział Pracy Socjalnej i Programów SpołecznychKierownikKamila Zieleniak-Makowska
 • Dział Pomocy Osobom w Kryzysie BezdomnościKierownikAnna Wrzesień
 • Dział Finansowo-Księgowy:

» Główny Księgowy Anna Trojnar
» p.o. Zastępcy Głównego KsięgowegoBeata Bieganowska-Andersz

 • Samodzielne stanowiska:

» Samodzielne stanowisko ds. bhp Jolanta Pietras

 • Dział Kadr i Administracji Kierownik Agnieszka Kabat-Czarnota

» Zespół Obsługi Kancelaryjnej KoordynatorEwa Parzychowska

 • Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Kierownik Agnieszka Wiącek

» Dom Dziennego Pobytu

 • Zespół Pierwszego KontaktuKoordynatorDorota Twardowska
 • Dział Wsparcia i Pomocy RodzinieKierownik Emilia Frąckiewicz

» Zespół ds. asysty rodzinnej
» Zespół ds. usług na rzecz rodziny

 • Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej – p.o. Kierownika – Katarzyna Chilimończyk