Przejdź do treści

Szkolenia e-learningowe

Szkolenia e-learningowe z ustawy o ochronie danych osobowych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poniżej udostępnia materiały szkoleniowe z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych
prezentacja (plik PDF 1,4MB)
Po zapoznaniu się z prezentacją multimedialną członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola i grup roboczych zobowiązani są do podpisania oświadczenia to potwierdzającego przekazanego do podpisu wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.

Szkolenia dla wolontariuszy 
prezentacja (plik PDF 746 KB)
oświadczenie (plik PDF 68KB)
Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym wolontariusz podpisuje u koordynatora wolontariatu w OPS oświadczenie, według załączonego wzoru.
Powrót do góry strony