Przejdź do treści

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia

  Od dłuższego już czasu alarmuje się, że stan psychiczny dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę około 10 proc. dzieci i młodzieży w Polsce cierpi na zaburzenia psychiczne, a w 2019 r. blisko 10 tysięcy osób w wieku 0-19 lat było hospitalizowanych z powodu zaburzeń.

  Coraz częściej dzieci dotyka depresja, która może mieć dramatyczne skutki. W 2022 r. aż 1 proc. dzieci w wieku przedszkolnym, 2 proc. dzieci w grupie 6-12 lat i nawet do 20 proc. w grupie młodzieńczej miało depresję, jak wynika z danych Forum Przeciw Depresji.

  Według danych Komendy Głównej Policji, w 2021 r. wśród dzieci i nastolatków w wieku 7-18 lat odnotowano 1 339 prób samobójczych. Natomiast rok później takich prób odnotowano już ponad 2 tysiące.

  Aby pomóc potrzebującym dzieciom i ich opiekunom poradzić sobie w trudnych momentach, w Centrach Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Nowolipie 18 oraz Racławickiej 27 w Warszawie, specjaliści z zakresu psychologii prowadzą konsultacje w ramach kontraktu z NFZ.

  Bezpłatnymi konsultacjami objęte są dzieci i młodzież do 21. roku życia:

  • W ramach świadczeń pacjenci mogą korzystać z konsultacji psychologa i psychoterapeuty.
  • Eksperci oferują pomoc psychologiczną w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej.
  • W ramach NFZ można również uczestniczyć w sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych oraz środowiskowych.
  • Nie jest wymagane skierowanie, a warunkiem odbycia wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.
  • Świadczenia w ramach tego kontraktu z NFZ są bezlimitowe. Nie ma ograniczenia w postaci zakontraktowania ścisłej liczby konsultacji – świadczenie zostanie zrealizowane jak najszybciej, zgodnie z wolnymi miejscami w grafikach, a Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth dba o szeroką dostępność specjalistów.
  • Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem (22) 566 22 24 lub osobiście w placówce. Podany numer telefonu prowadzi do centralnej rejestracji – należy podać operatorowi, w której placówce chcieliby Państwo umówić się na konsultacje.
  • Zgodnie z wymogami NFZ, w ramach kontraktu zatrudnieni są psycholodzy z wykształceniem klinicznym i psychoterapeuci z certyfikatem lub będący w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.
  • Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://mindhealth.pl/opieka-psychologiczna-i-psychoterapeutyczna-w-ramach-nfz