Przejdź do treści

“Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” – pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt “Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” (2023-2025).

  Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:
  – przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,
  – rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,
  – rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,
  – rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,
  – rodzin zastępczych.
  W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Działania obejmują formy wsparcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb rodzin.
  Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.