Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.1.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

  Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

  Część I przedmiotu zamówienia – realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola;

  Część II przedmiotu zamówienia – realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 28.03.2023 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  – 7 miesięcy od daty podpisania umowy w stosunku do części I przedmiotu zamówienia, nie wcześniej niż od 01.05.2023 r.;

  – 4 miesiące od daty podpisania umowy w stosunku do części II przedmiotu zamówienia, nie wcześniej niż od 01.05.2023 r.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.1.2023.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a35e93d4-cc8e-11ed-9355-06954b8c6cb9