Przejdź do treści

Podinspektor ds. kancelarii w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie 25/2022

Ogłoszenie 25/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. kancelarii w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Nr ogłoszenia: 25/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelarii w Dziele Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Kalinę Pawłowską zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 lipca 2022 r. wpłynęły 4 oferty z czego 2 spełniały wymagania formalne. W drugim etapie rekrutacji wzięło udział dwóch kandydatów. Do ostatniego etapu zakwalifikowano Panią Kalinę Pawłowską, której ostatecznie zaproponowano zatrudnienie.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.