Przejdź do treści

Inspektor ds. finansowo – księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym 39/2023

Ogłoszenie 39/2023

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Nr ogłoszenia: 39/2023

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyłoniono do zatrudnienia Panią Agnieszkę Rossę zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 grudnia 2023 roku wpłynęły 3 (trzy) oferty spełniające wymagania formalne. Ostatecznie zatrudnienie zaproponowano Pani Agnieszce Rossie zamieszkałej w Warszawie.

Pani Agnieszka Rossa posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.