Przejdź do treści

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 39/2022

Ogłoszenie 39/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Kierownik w Dziale Pomocy Środowiskowej

Nr ogłoszenia: 39/2022

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 7 września 2022 r. wpłynęły 2 oferty. Po analizie dokumentów zakwalifikowano 2 kandydatów do dalszego postępowania rekrutacyjnego. W drugim etapie postępowania konkursowego wziął udział jeden kandydat, któremu ostatecznie nie zaproponowano zatrudnienia.