Przejdź do treści

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 44/2022

Ogłoszenie 44/2022

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Nr ogłoszenia: 44/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Beatę Dudzik zamieszkałą w Pruszkowie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 7 października 2022 r. wpłynęły 2 (dwie) oferty które spełniły wymagania formalne. Kandydaci wzięli udział w kolejnych etapach rekrutacji. Ostatecznie zatrudnienie zaproponowano Pani Beacie Dudzik.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.