Przejdź do treści

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Usług Opiekuńczych 42/2022

Ogłoszenie 42/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. administracji w Dziale Usług Opiekuńczych

Nr ogłoszenia: 42/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. administracji w Dziale Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Elżbietę Rybę zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 września 2022 r. wpłynęły 2 (dwie) oferty z których 2 (dwie) spełniły wymagania formalne. Jeden z kandydatów zrezygnował z dalszego udziału w naborze. Ostatecznie 1 (jeden) kandydat wziął udział w kolejnych etapach rekrutacji, po których zaproponowano zatrudnienie Pani Elżbiecie Rybie.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.