Przejdź do treści

Podinspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo – Księgowym 40/2022

Ogłoszenie 40/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. finansowo – księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Nr ogłoszenia: 40/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Natalię Satwin zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 września 2022 r. wpłynęła 1 (jedna) oferta która spełniła wymagania formalne. Kandydatka wzięła udział w kolejnych etapach rekrutacji, po których zaproponowano zatrudnienie.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.