Przejdź do treści

Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz 52/2022

Ogłoszenie 52/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz

Nr ogłoszenia: 52/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Wiolettę Świerczyńską zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 listopada 2022 r. wpłynęły 2 (dwie) oferty z których 1 (jedna) spełniła wymagania formalne. W kolejnych etapach rekrutacji wziął udział 1 (jeden) kandydat, po których zaproponowano zatrudnienie Pani Wiolettcie Świerczyńskiej.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.