Przejdź do treści

Pomoc Biurowa w Dziale Kadr i Administracji 27/2023

Jeżeli chcesz nabyć nowe umiejętności i wyspecjalizować się w płacach i prawie pracy,
lubisz pracę z dokumentami a ludzie nie są Ci obojętni,
potrafisz współpracować i dogadać się z każdym
– dołącz do naszego Zespołu.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Pomoc Biurowa
w Dziale Kadr i Administracji

Termin składania aplikacji do 1 września 2023 r.

nr ref. 27/2023

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie w szczególności należało:

 • wprowadzanie danych do programu kadrowo-płacowego,
 • obsługa systemu MyBenefit,
 • wprowadzanie danych do kart zasiłkowych,
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki (e-mail, pisma, PIT),
 • przygotowanie zbiorczych zestawień danych,
 • wpinanie dokumentów do akt osobowych,
 • przygotowanie dokumentów do archiwizowania zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej oraz przekazywanie do składnicy lub przygotowanie do brakowania,
 • kserowanie/skanowanie dokumentów dot. opieki medycznej, ubezpieczenia na życie,
 • współpraca z pracownikami pozostałych działów – przekazywanie informacji i dokumentów,
 • obsługa urządzeń biurowych (ksero, skan), dbałość o dostępność druków.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum średniego wykształcenia,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (w tym pakietów biurowych),
 • dobrej znajomości obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Excel),
 • dokładności i terminowości w realizacji zadań,
 • wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • odporności na stres,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacyjnych w tym ustalanie priorytetów w pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenia na stanowisku związanym m.in. z obsługą dokumentów,
 • gotowości do przejmowania trudniejszych i odpowiedzialniejszych zadań wraz nabywaniem doświadczenia.

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Wynagrodzenie zasadnicze: 4430 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (PZU Zdrowie),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia PZU).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce „Praca” na stronie Ośrodka).Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 91 w Punkcie Obsługi Interesanta, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91
lub
elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 27/2023 – pomoc biurowa DKIA” w terminie do 01.09.2023 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (treść zgody zawarta jest w pkt. 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko pomoc biurowa DKiA w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
• Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.