Przejdź do treści

Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji 60/2022

Ogłoszenie 60/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zastępca Kierownika w Dziale Kadr i Administracji

Nr ogłoszenia: 60/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Dziale Kadr i Administracji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Amelię Namysło zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 grudnia 2022 r. wpłynęła 1 (jedna) oferta która spełniła wymagania formalne. Kandydatka wzięła udział w kolejnych etapach rekrutacji. Ostatecznie kandydatce zaproponowano zatrudnienie.

Pani Amelia Namysło posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.