Przejdź do treści

Zastępca Kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym 9/2023

 

Ogłoszenie 9/2023

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym

Nr ogłoszenia: 9/2023

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Pana Marcina Grzenkowskiego zamieszkałego w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 marca 2023 r. wpłynęła 1 (jedna) oferta która spełniła wymagania formalne. Kandydat wziął udział w kolejnych etapach rekrutacji. Ostatecznie kandydatowi zaproponowano zatrudnienie.

Pan Marcin Grzenkowski posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.