Przejdź do treści

Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji 43/2022

Ogłoszenie 43/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji

Nr ogłoszenia: 43/2022

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 września 2022 r. wpłynęła 1 oferta. Po analizie dokumentów stwierdzono, że złożona aplikacja nie spełnia wymagań formalnych.