Przejdź do treści

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji 26/2022

Ogłoszenie 26/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor w Dziale Kadr i Administracji

Nr ogłoszenia: 26/2022

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 lipca 2022 r. wpłynęły 4 oferty z czego 3 spełniały wymagania formalne. W kolejnych etapach rekrutacji wziął udział jeden kandydat, któremu ostatecznie nie zaproponowano zatrudnienia.