Przejdź do treści

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji 33/2022

Ogłoszenie 33/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. administracji w Dziale Kadr i Administracji

Nr ogłoszenia: 33/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. administracji w Dziale Kadr i Administracji w Dziale Kadr i Administracji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Agnieszkę Sobieniowską zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31 sierpnia 2022 r. wpłynęła 1 (jedna) oferta która spełniła wymagania formalne. Kandydat wziął również udział w kolejnych etapach rekrutacji w wyniku których zaproponowano zatrudnienie Pani Agnieszce Sobieniowskiej.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.