Przejdź do treści

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji 35/2022

Ogłoszenie 35/2022

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. administracji w Dziale Kadr i Administracji

Nr ogłoszenia: 35/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. administracji w Dziale Kadr i Administracji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Martę Pilarską zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 września 2022 r. wpłynęły 3 (trzy) oferty z których 2 (dwie) spełniły wymagania formalne. Kandydaci wzięli udział w kolejnych etapach rekrutacji, po których zaproponowano zatrudnienie Pani Marcie Pilarskiej.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.