Przejdź do treści

Praktyki

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy umożliwia studentom oraz absolwentom odbywanie bezpłatnych praktyk zawodowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kandydaci starający się o przyjęcie na praktykę  zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Program praktyk
  4. Kwestionariusz dla kandydata na praktykanta

Osoby, które zakwalifikują się na praktykę, przed rozpoczęciem praktyki zobowiązane są dostarczyć :

  1. Skierowanie z uczelni na odbycie praktyk
  2. Umowę z uczelnią o odbywanie  praktyki studenckiej
  3. Umowę o praktyki absolwenckie (w przypadku absolwentów uczelni)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85  z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.  z 2018 r. poz.1244)

Powrót do góry strony