Przejdź do treści

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2023 – informacje o realizacji i naborze wniosków

  M.st. Warszawa rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach:

  • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I)
   – w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami (200 godzin wytchnienia)
   lub
   – Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”
  • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II), (14 dni wytchnienia)
   – Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
   – Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”.

  Nabór wniosków w formie dziennej w miejscu zamieszkania rozpoczyna się od 4.05.2023 r.

  PRM Stowarzyszenie
  tel: 603 662 440

  Karty zgłoszenia można składać:
  elektronicznie na adres:
  ow@prmstowarzyszenie.org
  osobiście:
  ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa (Warszawa-Wawer), dojazd autobusem linii 521 przystanek Solidna, koleją liniami R7, S10 do stacji Warszawa-Wawer

  Nabór wniosków w formie całodobowej rozpoczyna się od 26.04.2023 r.

  Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
  ul. Sternicza 125
  01-350 Warszawa
  Tel. 22 665 22 39 wew. 102
  e-mail: bgozdek@um.warszawa.pl

  Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
  ul. Bohaterów 46/48
  03-007 Warszawa
  Tel. 786 856 726
  e-mail: jzarecka@um.warszawa.pl

  Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu opieki wytchnieniowej?

  1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz tu:
   Realizacja Programu Opieki wytchnieniowej – edycja 2023 – Wsparcie (um.warszawa.pl)
  2. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
   – Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
   – Złóż dokumenty u Realizatora (kartę zgłoszenia, oświadczenie, informację o udostępnieniu danych oraz podpisany regulamin dotyczący wsparcia w miejscu zamieszkania lub wsparcia całodobowego).