Przejdź do treści

Rekrutacja

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem – numerem referencyjnym ogłoszenia (np. 20/2024)

lub

w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z numerem referencyjnym w tytule wiadomości (np. Inspektor DFK – 23/2024)

  • Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie wskazanym w ogłoszeniu do godziny 16.00.
  • Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
  • Klauzula informacyjna RODO zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pod adresem internetowym Ośrodka: https://ops-wola.waw.pl/praca/
  • Informujemy, iż konkurs na stanowisko urzędnicze z przyczyn obiektywnych może być na każdym etapie przerwany.