Przejdź do treści

Seniorze, zachowaj czujność! – oszustwa internetowe

  „#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”.

  W trosce o bezpieczeństwo seniorów Państwowy Instytut Badawczy NASK, wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Warszawskim Instytutem Bankowości, prowadzą kampanię edukacyjną „#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”.

  Kampania ma na celu podniesienie świadomości osób starszych na tematy związane z różnego rodzaju oszustwami internetowymi, w tym zwłaszcza z wyłudzaniem danych (tzw. phishing), podszywaniem się pod zaufane podmioty (tzw. spoofing), a także stosowanymi przez oszustów manipulacjami i socjotechniką.

  Realizatorzy kampanii szczególną uwagę zwracają na przestępstwa telefoniczne, takie jak metoda „na wnuczka” oraz liczne modyfikacje tego oszustwa.

  Link – Cyberbezpieczny Senior
  Ulotka – Cyberbezpieczny Senior