Przejdź do treści

Uchwały w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił szereg uchwał w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert.

  Poniżej przedstawiamy nazwy uchwał wraz z linkami do platformy Witkac.pl:

  1. Uchwała nr 11796/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wolska Akademia Seniora

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1.  Uchwała nr 11797/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wsparcie nieformalnych opiekunek i opiekunów osób starszych zależnych

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1.  Uchwała nr 11801/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wsparcie osób starszych, samotnych, mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w codziennym funkcjonowaniu, poprzez włączenie do tych działań wolontariuszy

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1. Uchwała nr 11802/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wolski Kombinat Partnerski

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1. Uchwała nr 11803/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie rodzinnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1. Uchwała nr 11804/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wspierający Rodzice

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1. Uchwała nr 1199/23 z dnia 21.11.2023 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku Prowadzenie Klubu Młodzieżowego

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  1. Uchwała nr 1800/23 z dnia 21.11.2023 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku  Zintegrowane działania skierowane do osób w wieku 15-26 lat z Dzielnicy Wola w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

  witkac.pl – logowanie do konkursu

  9. Uchwała nr 1798/23 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania             uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku Wsparcie grupowe na Woli

  witkac.pl – logowanie do konkursu