Przejdź do treści

Warszawski Miesiąc Różnorodności i Warszawski Tydzień Praw Człowieka

  Samorządy i miejskie wspólnoty coraz częściej świadomie i proaktywnie podejmują tematy zarządzania różnorodnością i równego traktowania. Miasto praw człowieka – inkluzywne, sprawiedliwe i dobre do życia – to nie tylko idea, ale przede wszystkim cel, również dla Warszawy. Warszawski Miesiąc Różnorodności (WMR) i Warszawski Tydzień Praw Człowieka (WTPC) to inicjatywy, które pomagają miastu ten cel realizować.

  W 2024 r. odbędą się ich kolejne, już trzecie, edycje. Warszawski Miesiąc Różnorodności organizujemy w maju, a Warszawski Tydzień Praw Człowieka w grudniu. W ubiegłym roku w maju w Miejscach Aktywności Lokalnej odbywały się warsztaty, dotyczące różnorodności i równości. Finał WTPC zorganizowany został 10 grudnia w formie debaty i warsztatów. Więcej informacji o wydarzeniach na stronach:

  Miasto zachęca wszystkie instytucje do zaangażowania się w działania na rzecz organizacji tych inicjatyw. Pomysły należy zgłaszać do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

  Kontakt: Wydział Równego Traktowania, e-mail: rownetraktowanie@um.warszawa.pl, tel.: 22 443 34 31 albo 22 443 02 98.

  Centrum Komunikacji Społecznej koordynuje Warszawski Miesiąc Różnorodności i Warszawski Tydzień Praw Człowieka. Zbiera informacje o wydarzeniach, zamieszcza informacje na miejskich stronach internetowych, zajmuje się promocją WMR i WTPC.

  Centrum Komunikacji Społecznej na każdym etapie działania służy pomocą. Można prosić o wsparcie na etapie pomysłu, a także konsultować realizację, czy to, jak informować o wydarzeniu.

  Zachęcamy również do włączenia się w czerwcowe obchody Miesiąca Dumy, czyli święta równości i wolności. Można zaangażować się symbolicznie albo poprzez działanie, w zależności od Państwa pomysłów i możliwości.

  Liczymy na to, że 2024 to będzie dobry rok dla promocji różnorodności w Warszawie. Razem zrobimy kolejny krok w kierunku miasta otwartego i włączającego.