Przejdź do treści

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców

  KLUB „RODZINA NA 102”

    zaprasza rodziców na warsztaty    

  • Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb
  • Poznać nowe metody, służące lepszej komunikacji z dzieckiem
  • Nabyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych
  • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty

  to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych

  O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

  • Uczucia – rozpoznawanie i wyrażanie;
  • Granice – jaką spełniają rolę, jak je stawiać z poszanowaniem autonomii dziecka?;
  • Współpraca z dzieckiem – jak ją wypracować?;
  • Konsekwencje zamiast kar;
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi;
  • Złość – w jaki sposób pomóc dziecku ją przeżywać i wyrażać, jak sobie radzić z własną złością;
  • Odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron dziecka i rodzica.

  Cykl 10 dwugodzinnych BEZPŁATNYCH spotkań w poniedziałki 17.00-19.00
  TERMIN REALIZACJI:  18.03 – 27.05.2024 r.
  MIEJSCE:  DZIAŁ WSPARCIA I POMOCY RODZINIE OPS WOLA
  NASZ ADRES:
  Al. Solidarności 102 

  Na czym polega warsztat?
  Warsztat ma charakter zamkniętej grupy spotkaniowej, zapraszamy na 10 spotkań.
  Forma warsztatu to dyskusje przeplatane ćwiczeniami, doświadczeniami proponowanymi przez prowadzących, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt  tel. 22 427 63 76; 723 247 794 

  ZAPRASZAMY!

  Klub powstał w ramach programu promowania świadomego i aktywnego rodzicielstwa w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy