Przejdź do treści

Warsztaty z pierwszej pomocy – Ośrodek Seniora – relacja i zdjęcia

    23 września 2022 r. w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” przy ul. Zawiszy 5 odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy, które zostały przygotowane we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola oraz Strażą Miejską.

    Na spotkaniu Seniorzy przypomnieli sobie m.in. jak skompletować apteczkę oraz jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Podczas spotkania Seniorzy mieli możliwość pod okiem specjalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy oraz prawidłowe ułożenie osoby poszkodowanej.

    Na uczestników warsztatów czekały drobne upominki przygotowane przez pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

    strażnik omawia właściwe ułożenie osoby poszkodowanej prezentując je na fantomie leżącym przed nim strażnik omawia właściwe ułożenie osoby poszkodowanej prezentując je na fantomie leżącym przed nim strażnik omawia właściwe ułożenie osoby poszkodowanej prezentując je na fantomie leżącym przed nim strażnik omawia właściwe ułożenie osoby poszkodowanej prezentując je na fantomie leżącym przed nim