Przejdź do treści

Wynik naboru do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola

  Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o wynikach naboru przedstawicieli mieszkańców na kandydatów do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola
  m.st. Warszawy zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/143/2022 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniającej uchwałę nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Wola
  m.st. Warszawy ogłasza:

  I. Lista naboru przedstawicieli mieszkańców na kandydatów do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

  1. Dworakowska Grażyna
  2. Kardaszewicz Anna
  3. Molenda Ewa
  4. Patkowska Ewa
  5. Poczmańska Elżbieta

  II. W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów
  do Wolskiej Rady Seniorów niż przewiduje Statut WRS, głosowanie nie znajduje uzasadnienia.

  Ww. kandydaci zostaną powołani przez Zarząd Dzielnicy Wola
  m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Burmistrz Dzielnicy Wola

  m.st. Warszawy

  Krzysztof Strzałkowski

   lista kandydatów