Przejdź do treści

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 2 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 2 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zamawiający ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zamawiający ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawa. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.1.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych przebywających w ośrodkach wsparcia, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - przygotowywanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do siedzib ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zamówienie zostało podzielone ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2023.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt 15 ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 28.04.2023 ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.1.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zamówienie ...