Przejdź do treści

Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji 41/2022

Ogłoszenie 41/2022

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji

Nr ogłoszenia: 41/2022

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 września 2022 r. wpłynęła 1 (jedna) oferta która spełniła wymagania formalne. Kandydat wziął udział w kolejnych etapach rekrutacji. Ostatecznie kandydatowi nie zaproponowano zatrudnienia.