Przejdź do treści

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym (2 etaty) 34/2022

Ogłoszenie 34/2022  

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Podinspektor ds. administracji w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym (2 etaty)

Nr ogłoszenia: 34/2022

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. administracji w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wyłoniono do zatrudnienia Panią Magdalenę Witkowską zamieszkałą w Warszawie oraz Pana Michała Dąbrowskiego zamieszkałego w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w dniu 1 września 2022 r. wpłynęły 4 (cztery) oferty z których 2 (dwie) spełniły wymagania formalne. Kandydaci wzięli udział w kolejnych etapach rekrutacji, po których zaproponowano zatrudnienie Pani Magdalenie Witkowskiej oraz Panu Michałowi Dąbrowskiemu.

Kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.