Przejdź do treści

Obowiązek informacyjny w działaniach interwencyjnych

Zgodnie z Rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny i w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w ośrodkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informujemy, że:

  1. do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe,
  2. do obiektu nie zostaną wpuszczone osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności,
  3. w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontaktu z osobą zakażoną, chorą, prosimy o nie przychodzenie do Ośrodka i pozostanie w domu. Z pracownikiem Ośrodka można się skontaktować drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.