Przejdź do treści

Język migowy – usługi asystenckie

  W ramach projektu realizowanego przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, pn. „Warszawiacy komunikujący się w języku migowym”, osoby głuche lub słabosłyszące mogą skorzystać z usług asystenckich tłumacza języka migowego, we wskazanych przez siebie miejscach.

  Usługi asystenckie obejmują konsultacje przy tłumaczeniu na język migowy tekstu dokumentów oraz procedur wiążących się z okazanymi dokumentami, pomoc przy napisaniu odpowiedzi na dany dokument, świadczone w czasie załatwiania sprawy w danym miejscu i dotyczące danej sprawy.

  Obszary tematyczne usług asystenckich:

  • sprawy w urzędach,
  • sprawy w placówkach służby zdrowia,
  • sprawy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych,
  • sprawy z zakresu zawodowego,
  • sprawy codzienne: banki, zespoły adwokackie, sklepy, administracje, punkty usługowe, firmy ubezpieczeniowe, rozmowy sąsiedzkie, sprawy rodzinne, przychodnie weterynaryjne i inne, konsultacje z zakresu języka polskiego przy zapoznawaniu się przez osobę głuchą lub słabosłyszącą z tekstem dokumentów dotyczących załatwianej sprawy oraz udzieleniu pisemnej odpowiedzi,
  • wyjaśnianie procedur wiążących się załatwieniem danej sprawy.

  Projekt realizowany jest od 20 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Strona dla odbiorców usługi: https://pzg.warszawa.pl/warszawiacykomunikujacysiejezykiemmigowym20232025/