Przejdź do treści

Kampania “16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

  Miasto Stołeczne Warszawa po raz kolejny włączyło się w obchody kampanii w ramach „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”.

  Biuro Marketingu Miasta wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Warszawską Radą Kobiet przygotowało kampanię pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem”. Hasło identyfikuje kampanię i wzmacnia jej najważniejsze przesłanie, którym jest wezwanie do reagowania, przerwania milczenia i udzielenia pomocy osobom krzywdzonym.

  Podobnie jak w latach ubiegłych działania kierowane są przede wszystkim do świadków przemocy. Założeniem kampanii jest przekonanie, że świadkowie mają moc i siłę sprawczą do właściwego reagowania na akty przemocy, a ich reakcja może skutecznie przyczynić się do przerwania przemocy.

  Kampania w roku 2023 promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni „Pomóż mi”. Ten znak to symbol, który powinien być rozpoznawalny przez ogół społeczeństwa oraz powszechnie znany osobom doznającym przemocy. Jest dyskretnym sygnałem, prostym gestem, który można wysłać do kogoś kogo znamy lub do całkowicie obcej nam osoby. Informuje o tym, że jesteśmy osobą, która doznaje przemocy. Znak ,,Pomóż mi’’ to wezwanie zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje barierę językową i kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany w różnych okolicznościach.

  Znak zamykanej dłoni „Pomóż mi” mogą Państwo zobaczyć w filmikach kampanijnych:

  Przemoc karmi się milczeniem (film);
  Znasz ten znak? Oznacza “Pomóż mi” (film);
  Znasz ten znak? Oznacza “Pomóż mi” (film2);
  Znasz ten znak? Oznacza “Pomóż mi” (film3);
  Znasz ten znak? Oznacza “Pomóż mi” (film4);
  Znasz ten znak? oznacza “Pomóż mi” (film 5).

  W nagraniach wzięły udział kobiety reprezentujące różne środowiska kulturowe, społeczne i zawodowe: Pani Aldona Machnowska – Góra Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Magdalena Szejbal – aktorka, DJ WIKA, oraz dziennikarka i przedstawicielka migrantów. Ambasadorki kampanii pokazują, jak bezpiecznie poinformować o tym, że dzieje się krzywda i pilnie potrzebna jest pomoc.

  Dodatkowe informacje o kampanii znajdziecie Państwo na:

  Przeciwdziałanie przemocy – Wsparcie (um.warszawa.pl)
  Antyprzemocowa – Wsparcie (um.warszawa.pl)