Przejdź do treści

Schronienie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego schronienia w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności lub w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi (tzw. „decyzji kierujących do schronisk”)

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonują obecnie:

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych – “Przystań” Caritas Archidiecezji Warszawskiej
    ul. Wolska 172 , 01-258 Warszawa
    tel.: (+48) 22 836 85 73
  • Ośrodek Charytatywny „TYLKO ” Caritas Archidiecezji Warszawskiej
    ul. Żytnia 1a, 01-014 Warszawa
    tel.: (+48) 22 838 70 25

Osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc lekarską świadczoną przez Przychodnię dla Bezdomnych Stowarzyszenia “Jesteśmy Nadzieją” w Warszawie przy ul. Wolskiej 172.

W Przychodni dla Bezdomnych pracujący w ramach wolontariatu lekarze oraz studenci medycyny oferują bezpłatną opiekę zdrowotną bezdomnym, którzy są nieubezpieczeni. Przychodnia mieści się w baraku. W tym budynku znajduje się 5 gabinetów lekarskich, w tym 2 zabiegowe: chirurgiczny i stomatologiczny.

Więcej na temat pomocy osobom w kryzysie bezdomności znajdziesz w zakładce Bezdomność